Klikkaa kuvaa avataksesi kurssikartan. 

Näet kaikkien osioiden aiheet.

Kurssikartta löytyy kurssilta pdf-muodossa ja voit tulostaa sen itsellesi.

❓Tuntuuko, että olet koko ajan pomppimassa selvittelemään sisarusten välejä?

❓Takapenkillä on aina joku tilanne menossa?

❓Onko kotonanne välillä huutokilpailu?

❓Puuttuuko sisarusten väliltä kunnioitus ja yhteistyö?

❓Tuntuuko, että he näkevät vain toistensa huonot puolet ja hyvät hetket häviävät kiistojen alle?

❓Tuntuuko, että sisarukset vain ruokkivat kiistaa ja ärsyttävät toisiaan?

❓Haluaisitko heidän iloitsevan toisistaan ja ainutlaatuisesta sisarussuhteesta?

🌱​Tai haluaisitko vahvistaa sisarusten välillä jo olevaa sisarussuhdetta?

🌱Saada heidät kukoistamaan omina itsenään muodostaen samalla hyvän tiimin?

🌱Syventävän yhteyttä ja ennakoivan tulevia vuosia?

🌱Vai onko perheeseenne syntymässä tai juuri syntynyt uusi pikkusisarus ja jännittää miten sisarussuhde toimii?

🌱Tai haluaisit ennakoida ja varmistaa, että uuden sisaruksen syntyessä rauha pysyy ja he voivat iloita toisistaan?

Jos vastasit johonkin näistä kyllä, tämä paketti on sinua varten.

⭐ Osa 1: Sisarusyhteyden rakennuspalikat

Kaikki vuorovaikutus rakentuu yhteydelle. Niin vanhemman ja lapsen kuin lapsen ja muiden ihmisten välillä. Tämä pätee myös sisarussuhteeseen. 

Tässä osiossa käsitellään kuinka sisarusten välinen yhteys muodostuu riippumatta lasten ikäerosta. Käydään turvallisen yhteyden rakennuspalikoita ja kuinka toteuttaa niitä arjessa.

⭐ Osa 2: Mitä lapsen mielessä tapahtuu, kun uusi sisarus syntyy? 

Vaikka uuden sisaruksen syntyminen on iloinen asia, on se lapselle aina muutos, joka aiheuttaa paljon mielen myllerryksiä. Jopa pienellä lapsella, aktivoituvat monet biologiset hälytysjärjestelmät, jotka vaikuttavat lapsen käyttäytymiseen. Lapsen turvallisuuden tunteen palauttaminen auttaa rauhaa palaamaan taloon ja sisarussuhteeseen. 

Tässä osiossa käymme läpi, miten vanhempi sisarus tai sisarukset voivat luoda yhteyttä tulevaan vauvaan  jo raskauden aikana. Miten syntymän jälkeen turvata mahdollisimman rauhallinen vauva-aika ja sisarusten yhteiset ensimmäiset vuodet.

Vaikka kaikki lapset olisivat jo syntyneet auttaa tämä osio ymmärtämään lasten käytöstä ja pienempien sisarusten syntymien vaikutusta lapsen käyttäytymiseen. Voit kokea oivalluksia menneistä tapahtumista ja kokemuksista. Tämä lisää ymmärrystä ja yhteyttä lapseesi myös tällä hetkellä. 

⭐ Osa 3: Temperamenttien ja tarpeiden huomioiminen sisarusten kasvattamisessa

Olet varmasti huomannut lapsien temperamenteissa ja tarpeissa olevan eroa. Samat tavat, mitkä toimivat esikoisella, eivät välttämättä toimikaan seuraavan tai sitä seuraavan lapsen kohdalla. Tähän vaikuttavat muun muassa lapsen temperamentti, tarpeet ja ympäristön vaikutus. 

Tässä osiossa käymme läpi temperamenttien ja tarpeiden vaikutuksesta vanhemman ja lapsen sekä sisaruksien väliseen vuorovaikukseen. Käydään läpi mitä tulisi ottaa huomioon lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimiseksi ja rauhan takaamiseksi.

⭐ Osa 4: Taisteluparista tiimiksi – vuorovaikutuksen avaimet

Monet tekijät voivat vaikuttaa siihen, rakentuuko sisaruksista tiimi vai taistelupari. Tässä vuorovaikutus on kuitenkin avaintekijänä. Millaiset vuorovaikutus, tunne- ja ongelmanratkaisutaidot lapsilta löytyvät? Osaavatko lapset ymmärtää toisen näkökulmaa ja olla empaattisia toista kohtaan?

Tässä osiossa käydään läpi ne asiat mitkä vahvistavat lapsien välistä vuorovaikutusta. Kuinka tukea toisten kunnioitusta, rauhallista keskustelua ja yhteistä ongelmanratkaisua?

⭐ Osa 5: Perheen arvot ja toimintatavat sisarusyhteyden tukemisessa

Lapsen sisäisen maailman ja omien taitojen lisäksi monet ympäristötekijät vaikuttavat sisarussuhteen muodostumiseen vahvaksi. Perheen yhteiset arvot ja toimintavat sekä rutiinit toimivat kuin liimana sisarusten välillä. 

Tässä osiossa käydään läpi perheen arvojen, toimintatapojen ja muiden ympäristötekijöiden vaikutus sisarussuhteen muodostumiseen ja sen tukemiseen. 

⭐ Osa 6: Yksilöllisyyttä juhlien yhteistyötä vahvistaen

Lapset ovat yksilöitä, mutta lasten vertailu lisää lasten välistä kilpailua ja konfliktitilanteita. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon lapsen vahvuudet, taidot ja osaaminen sekä huomata hyvä itsessä sekä toisissa. Jokaisen ainutlaatuisuuden juhliminen ja erilaisuuden vaaliminen rikastuttaa arkea.

Tässä osiossa käymme läpi kuinka lisätä lasten välistä hyvän huomaamista. Rakentaa sisarussuhde kummankin vahvuuksille ja taidoille. Ohjata lapsia näkemään toistensa erilaisuus rikkautena ja löytää yhteinen maaperä.

⭐ Osa 7: Lasten keskinäisten konfliktitilanteiden ratkaisu (yksittäiset tapahtumat)

Syyttäjä vai valmentaja? Jos menet sormi pystyssä etsimään tilanteen syyllistä ja aloittajaa, voi olla, että tilanne menee vain enemmän solmuun. Koko ajan toimiminen lasten välisenä tuomarina on myös uuvuttavaa. 

Tässä osiossa käydään läpi, kuinka puuttua konfliktitilanteisiin tavalla, joka tukee lasten omaa ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. Miten toimit tilanteessa valmentamassa lapsen omaa ajattelua ja ongelmanratkaisua. Kuinka autat lapsia kuuntelemaan toisiaan ja toimimaan empaattisesti.

⭐ Osa 8: Lasten välisten ongelmatilanteiden ratkaisu (toistuvat tilanteet)

Joskus konfliktitilanteet vievät toistuviin ja pidempiin kiistatilanteisiin. Miten ratkoa käyttäytymistä, joka muodostuu ongelmaksi yhä uudestaan? Mitä kun konfliktitilanteet kasaantuvat ja rauhan hetken pienevät? Koko ajan saa juosta sammuttamassa tulipaloja.

Tässä osiossa käydään läpi syvempiä ongelmatilanteita lasten välillä. Kuinka pysäyttää negatiiviset kierteet ja lähteä rakentamaan rauhaa.

⭐ Osa 9: Vuosi vuodelta rakkaammaksi

Kun sisarusten välille syntyy positiivinen kierre, jossa kummatkin tukevat toisiaan, vahvistuu se parhaimmillaan vuosi vuodelta.  Kun kummatkin oppivat uusia taitoja ja kehittyvät, vuorovaikutus paranee ja yhteistyö tiivistyy. Tämä vähentää konflikteja ja lisää lasten välistä yhteistyötä.

Tässä osiossa käydään läpi, millä asioilla voi vahvistaa sisarusten yhteyttä. Tapoja voilla voi varmistaa vuosi vuodelta syvenevän yhteyden.

⭐ Osa 10: Sisarussuhteen rakentumisen kompastuskivet

Näiden lisäksi on asioita, jotka voivat vaikeuttaa sisarussuhteen syntymistä ja vahvistumista. Asioita joita kannattaa muuttaa omassa käyttäytymisessä ja puuttua lasten toiminnassa. 

Tässä osiossa käydään läpi näitä kompastuskiviä ja ratkaisuja niiden välttämiseen.

LUE PALAUTTEITA – SAAT KLIKKAAMALLA KUVAN ISOMMAKSI

Jokaiseen osioon kuuluu 

✔️ Teksti, jonka voi kuunnella myös audiona. Voit hyvin laittaa napit korviin ja lähteä kävelylenkille, kuunnella autossa tai lekotella sohvalla kuunnellen 

UUTTA! Audoissa nyt kaksi vaihtoehtoa. Rauhallinen lukutahti tai nopea lukutahti, josta löytyy myös osion harjoitukset. Valitse itsellesi mieluinen. 

✔️ Havainnekuva. Osion pääpointit on koottu nyt uudella tavalla yhdeksi kuvaksi, jonka voit tulostaa ja laittaa vaikka kodin tai työpaikan seinälle, 

✔️ Harjoitus sinulle.

✔️ Harjoitus lapsille.

✔️Kurssin päätteeksi saat myös bonuksena kolme itse tulostettavaa pelipohjaa, joita sisarukset tai koko perhe voi pelata yhdessä. 

Kenelle?

⭐ Paketti sopii vanhemmille, isovanhemmille ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Kaikkien osioiden suorituksesta saa todistuksen.

❇️ Kurssi on non-stop verkkokurssi, jonka voi aloittaa milloin vain!

⏰ Apupaketin suoritusaika on kuusi kuukautta (6 kk), joten ei ole mikään kiire käydä läpi osioita. Voit siis ostaa kurssin myös itselle varastoon ja aloittaa myöhemmin. ⏰

⭐Kurssin hinta on 39 €

 

Kurssit yhden (1) henkilön käyttöön.

Yhdistykset, koulut, kaupungit ja muut julkishallinnolliset tahot voivat olla yhteydessä asiakaspalvelu@kasvatusneuvoja.fi isomman käyttäjäryhmän lisenssin hankkimiseksi.

Tarkemmat toimitusehdot luettavissa täältä.

Kaikissa kysymyksissä käänny puoleemme asiakaspalvelu@kasvatusneuvoja.fi tai 045 144 03 82 (arkisin 9-15).