fbpx

Tuntuuko, että joudut pinnistelemään pysyäksesi rauhallisena sinun ja lapsen välisissä konfliktitilanteissa?
Tuntuuko, että pienetkin asiat ärsyttävät?
Tuntuuko, että lapsen tunteet  kuohuvat helposti tai tunnekuohut ovat voimakkaita?
Tuntuuko, että uuvut lapsen tunnekuohujen alle?
Tuntuuko, että olet kokeillut jo kaikkea?

Haluaisitko saada pidemmän pinnan ja vahvistaa itsesäätelyn taitojasi?
Haluaisitko huutamisen sijaan pystyä kuiskaamaan?
Haluaisitko oppia ratkaisemaan riitatilanteet rauhanomaisesti?
Haluaisitko pysyä rauhassa tilanteessa kuin tilanteessa?
Haluaisitko ymmärtää paremmin itsesäätelyä ja sen vahvistamista?
Haluaisitko osata tukea lapsen itsesäätelyn kehitystä?

Jos vastasit edes yhteen kyllä, kannattaa lähteä mukaan tälle verkkokurssille. Tässä neljän osion verkkokurssilla opit laaja-alaisesti itsesäätelystä, sen kehittymisestä ja eri keinoista vahvistaa itsesäätelyä sekä saada välineitä tunnekuohujen purkamiseksi.

Opit muun muassa 

🌟 ymmärtämään mitä itsesäätely on
🌟 tietämään miten itsesäätely kehittyy
🌟 tukemaan lapsen itsesäätelyn kehittymistä
🌟 tuntemaan lapsen stressin vaikutuksista itsesäätelyyn
🌟  purkamaan kuormittavia tekijöitä sinun ja lapsen elämästä
🌟 tunnistamaan itsesäätelyä lisäävät ja vähentävät tekijät
🌟 konkreettisia keinoja oman itsesäätely vahvistamiseen
🌟 konkreettisia keinoja lapsen itsesäätelyn vahvistamiseen
🌟 saat materiaaleja lapsen kanssa itsesäätelyn opetteluun

Osio 1: Ymmärrä itsesäätelyä

Itsesäätely ei ole vain tunnesäätelyä, vaan se on laajempi kokonaisuus, johon liittyvät omien ajatuksien säätely ja ohjaaminen, valintojen tarkastelu, käyttäytymisen säätely sekä muun muassa keskittymiskyky ja kyky vastustaa kiusauksia. Ensimmäisessä osiossa tutustutaan itsesäätelyn eri osioihin ja niiden vaikutuksesta toisiin. Opimme mistä itsesäätely koostuu ja mitkä tekijät vaikuttavat itsesäätelyyn kehittymiseen ja vahvistumiseen. Tutustumme miten valmiustaso ja taitotaso eroavat toisistaan sekä miten voin vaikuttaa omaan ja lapsen itsesäätelyn kehitykseen? Käymme läpi itsesäätelyä vähentävät ja lisäävät tekijät sekä mitä aivoissa tapahtuu tunnekuohun aikana. Opimme myös, miten ohjata lapsi ymmärtämään omaa aivojen kehitystä ja itsesäätelyä.

Osio 2: Aikuisen itsesäätely

Osiossa kaksi opimme tunnistamaan ja kartoittamaan omaan itsesäätelyyn vaikuttavat tekijät. Käymme läpi oman tunnekuohun laukaisevat tekijät (mm. lapsuuden ajattelumallit), arjen kuormittavat tekijät, ympäristön vaikutus, kehon aistijärjestelmän tuntemus sekä tunnetaidot. Kokeilemme erilaisia ajatuksellisia sekä toiminnallisia itsesäätelykeinoja, joita ottaa vähitellen mukaan arkeen.

Osio 3: Lapsen itsesäätely

Osiossa kolme pureudumme lapsen itsesäätelyyn ja sen kehittymiseen vaikuttaviin tekijöihin. Tutkimme lapsen biologian ja temperamentin vaikutusta itsesäätelyn lähtökohtiin sekä kuinka vahvistaa yksilöllisesti lapsen itsesäätelyä. Tutustumme erilaisiin toiminnallisiin keinoihin vahvistaa lapsen itsesäätelyä eri-ikävaiheissa. Ikäryhmät: Alle kouluikäiset, alakouluikäiset, yläkouluikäiset ja teini-ikäiset. Käymme läpi koko lapsen kasvukaaren aina syntymästä aikuisuuteen saakka.

Osio neljä: Tiedoista taidoiksi, taidoista arjen voimavaroiksi

Suurin hyppäys on usein tiedon ja käytännön välillä. Neljännessä osiossa keskitytään tietojen siirtymistä taidoiksi ja taidoista arjen voimavaroiksi. Tehdään suunnitelma itsesäätelyn vahvistamisen tueksi, tutustutaan ja tehdään itsesäätelyä tukevia materiaaleja sekä käydään läpi erilaisia harjoituksia, joita tehdä itse (aikuisen harjoitukset) tai yhdessä (lapsen kanssa tehtävät harjoitukset).

BONUSMATERIAALI

Saat myös kaksi tulostettavaa harjoituskirjaa itsesäätelyn vahvistamiseen.

Itsesäätelyn harjoituskirja aikuiselle on apu omaan oppimiseen, tuki arjen tasapainottamiseen ja kuormituksen vähentämiseen sekä itsesäätelyn vahvistamiseen. Pohdintatehtävät, suunnitelmat ja harjoitukset auttavat sinua käsittelemään vaikeita tunteita ja tilanteita hyväksyen ja rauhassa sekä vähentämään kuormitusta.

Itsesäätelyn harjoituskirja lapselle on apu lapsen tunteiden tunnistamiseen, hyväksymiseen ja säätelyyn sekä stressin ja kuormituksen purkuun. Sen avulla lapsi voi ymmärtää paremmin oman kehon toimintaa, tunteiden syntymistä sekä ilmaista aikuiselle omista tarpeistaan. Harjoituskirjaa voi käyttää ja täyttää 4-vuotiaasta alkaen.

Oppimisen apuna kurssilla ovat tekstien ja videoiden lisäksi havainnekuvat, harjoitukset ja audiot. Harjoituksia on muun muassa printattavia ja täytettäviä, mietiskely-, mielikuva – ja kuunteluharjoituksia sekä erilaisia leikillisiä keinoja käytettäväksi lasten kanssa.

Kenelle? 

Tämä sopii kaikille kasvattajille, jotka haluavat vahvistaa omaa ja/tai lapsen itsesäätelyä, lisätä omaa ja lasten hyvinvointia, vahvistaa tunnetaitoja, lisätä iloa ja mielen hyvinvointia, oppia pitämään huolta omista voimavaroista ja voida paremmin.

❤️Vanhemmille
❤️ Isovanhemmille
❤️ Varhaiskasvattajille
❤️ Opettajille
❤️ Rehtoreille
❤️ Koulukuraattoreille
❤️ Koulupsykologeille
❤️ Kerho-ohjaajille
❤️ Perhetyöntekijöille
❤️ Sosiaalityöntekijöille
❤️ Harrastusohjaajille
❤️ ja kaikille, jotka elämässään kohtaavat lapsia

Kevään 2021 kurssi alkaa 20.1.2021. Ilmoittautuminen 20.1.2021 mennessä.

Huom! Useamman pyynnöstä jälki-ilmoittautuminen auki nyt 26.1.2021 asti

Seuraava kurssi lokakuussa 2021

Voit kuitenkin edetä oman aikataulun mukaisesti. Käyttöaikaa kurssin materiaaleille on huikeat 2 vuotta. Jos et siis pysty etenemään kurssilla aikataulun mukaisesti, voit palata jatkamaan koska vain kahden vuoden aikana.

Olen sinun tukenasi koko kurssin ajan. Saat minut kiinni monin eri tavoin ja voit kysyä kaikkea kurssiin ja kasvatukseen liittyvää sähköpostilla, soittaa pulmapuhelimeen soittoaikoina tai laittaa viestiä Facebookin tai Instagramin kautta.

Kurssin suorituksesta saa todistuksen!

Neljän viikon kurssin hinta on 49€.

Huom! Verkkokurssit ovat tarkoitettu yhden henkilön käyttöön.

🏫Yhdistykset, koulut, kaupungit ja muut julkishallinnolliset tahot voivat olla yhteydessä asiakaspalvelu@kasvatusneuvoja.fi yksittäisen tai isomman käyttäjäryhmän lisenssin hankkimiseksi.

Verkkolaskutus yrityksille ja yhdistyksille! Tee ilmoittautuminen tällöin asiakaspalvelu@kasvatusneuvoja.fi.

Tarkemmat toimitusehdot luettavissa täältä.

Useimmin kysytyt kysymykset ja vastaukset luettavissa täältä.

Kaikissa kysymyksissä käänny puoleeni asiakaspalvelu@kasvatusneuvoja.fi tai soita 045 144 03 82 (arkisin 9-15).