Kouluttajat

Kurkistus kurssien taakse

Tiia Trogen, pääkouluttaja

Tio
TM
Tietokirjailija
Positive Psychology Practitioner
Ilo olla yhdessä! – positiivisen kasvatuksen menetelmän kehittäjä

Toimiva Perhe -, Muksuoppia vanhemmille – ja Tilli Toukka lasten eroryhmä ohjaaja. Skeematerapian opinnot, hengitysohjaaja ja Virtaa Välillämme ohjaaja

Tiia Trogen

En halua aloittaa esittelyäni titteleillä, sillä mielestäni titteleitä tärkeämpää on se, millainen ihminen on niiden takana. Vaikka Cv:ni on monimuotoinen ja pitkä, on vuosien saatossa noussut enemmän merkitykselliseksi se, miten teen itsestäni merkityksellisen toisille ihmisille. Mitkä ovat arvoni, tavoitteeni ja miten sisäinen motivaatio vie minua eteenpäin? Mitä haluan antaa maailmalle ja ympärillä oleville ihmisille? Tähän muutokseen päästääkseen ja sitä ymmärtääkseen on palattava vuoteen 2014, jolloin ensimmäisen kerran tutustuin kunnolla positiiviseen psykologiaan Helsingin yliopistolla.

Elämän merkitys on tehdä itselleen merkityksellisiä asioita siten,
että tekee itsestään merkityksellisen muille ihmisille. – Frank Martela

Tämä luennolla kuulemani Frank Martelan lause lähti ohjaamaan minua kohti positiivisen psykologian opintoja ja niiden oppien käyttämistä kaikkien ihmisten hyväksi. Huomasin pian positiivisen psykologian interventioiden olevan todella monikäyttöisiä ja positiivisen psykologian taitojen tärkeitä jokaisen elämässä. Näitä taitoja meidän tulisi oppia aivan lapsuudestamme asti ja jos emme niitä sieltä saa, niin voimme opetella niitä aikuisena. Halusin kuitenkin, että jokainen voisi oppia näitä taitoja aivan alusta asti ja siksi aloin ensin kehittämään ensimmäisenä kasvatukseen sopivaa mallia. Vuonna 2015 perustin positiivisen kasvatuksen sivuston ja aloin kurssittamaan ja kouluttamaan vanhempia sekä muita kasvattajia tästä aiheesta. Pikkuhiljaa syntyi Ilo olla yhdessä! – positiivisen kasvatuksen menetelmä. Koko ajan mielessäni pyöri myös aikuisen oma kasvu, parisuhde ja työhyvinvointi. Kaikki elämänalueet ja positiivisen psykologian käyttö niiden tukena. Aloin siis kehittelemään luentoja, teemailtoja, kursseja ja koulutuksia näiden asioiden eteenpäin viemiseksi. Vuonna 2016 aloitin aikuisen positiivisen kasvun kurssit ja parisuhdeillat, vähän myöhemmin hyppäsin myös mukaan työhyvinvoinnin alueelle. Omassa työn imussani halusin saada myös muut työn imuun ja tätä kautta voimaan paremmin.

Kaiken yhdistävänä tekijänä on kuitenkin positiivinen psykologia ja sen tuomat ratkaisut näille elämänalueille.

Jos minun pitäisi kuvailla itseäni yhdellä sanalla, sanoisin: Kehittäjä. Olen aina halunnut viedä asioita eteenpäin. Ongelmien parissa kamppailu ja niiden ratkaiseminen on aina ollut minulle mielekästä. Haluan kulkea siellä missä kukaan ei ole kulkenut, mennä alueille jossa voi oppia ja kokea uutta.

Siksi ei olekaan ihme, että luonteenvahvuuksiani ovat vuodesta toiseen olleet: Uteliaisuus, luovuus ja oppimisen ilo. Olen utelias oppimaan kaikkea uutta, riippumatta alasta. Sovellan luovasti kaikkea oppimaani siihen ympäristöön missä toimin ja saan iloa siitä, että voin viedä tiedon myös taitotasolle. Ei vaan oppia asioita vaan laittaa ne myös käytäntöön.

Sen lisäksi, että haluan kehittää asioita ympärilläni olen jatkuvasti kiinnostunut kehittämään omia taitoja, lisäämään tietojani ja laajentamaan osaamistani. Siksi jatkuvasti opiskelen lisää ja käyn jatkuvasti täydennyskoulutuksissa.

Tavoitteeni on olla koko ihmisen elämänkaaren asiantuntija.

Koulutustaustani on monimuotoinen, mutta niitä yhdistää yksi ajatus: Halu auttaa muita.

Lähdin nuorena opiskelemaan teatteri-ilmaisun ohjaajaksi sillä ajatuksella, että halusin auttaa muita nuoria. Olin itse nuorisoteatterin kasvatti. Jo kuitenkin opiskelujen aikana huomasin kaipaavani enemmän ja välivuoden jälkeen hain teologiseen tiedekuntaan, koska ajattelin sitä kautta voivani auttaa muita. Jatkuva itseni kehittäminen vei minut lopulta psykologian opintojen pariin ja sieltä olen löytänyt mielen ja sielun kotini. Näiden kaikkien yhdistelmästä on todella paljon ollut hyötyä siinä, miten ja millä tavoin voin jakaa tarvittavaa tietoa ja opettaa taitoja myös muille.

Olen käynyt myös koko ajan täydennyskoulutuksia eri aloilta. Viimeisin pitkä koulutus oli Joyllan Positive Psychology Practitoner koulutus, josta valmistuin keväällä 2019. Tulevaisuus on myös tiedossa. Keväällä 2020 aloitan skeematerapian opinnot.

Töitä olen tehnyt 13 – vuotiaasta asti, niin kokopäiväisesti kuin aina opiskelujen ohella. Olen aina ollut innostunut kokeilemaan kaikkea, joten siksi cv:stäni löytyy, niin varastomiehen, tarjoilijan kuin opettajan ja esimiehen töitä. Mikään työ ei ole ollut minulle liian pieni tai suuri ja kaikesta olen kerännyt mukaan uusia tietoja ja taitoja.

Unelmani on lisätä ihmisten hyvinvointia. Tavoitteeni on auttaa elämäni aikana mahdollisimman montaa ihmistä kukoistamaan. Siksi olen perustanut positiivinen kasvatus ja positiivinen kasvu sivustot tukemaan ihmisiä ja auttamaan heitä löytämään kukoistuksen ja saavan välineitä niin oman kasvun kuin lasten kasvatuksen, parisuhteen ja työhyvinvoinnin tueksi. Käyn pitämässä koulutuksia, kursseja, luentoja ja teemailtoja ympäri Suomea.

Yksi unelmani toteutui elokuussa 2020, kun esikoiskirjani positiivinen kasvatus ilmestyi.  Sen jälkeen olen saanut toteuttaa unelmaani kirjailijan elämästä myös elokuussa 2021, kun Ilo olla yhdessä! – positiivisen vanhemmuuden voima kirja ilmestyi. Olen saanut olla myös mukana yhtenä tekijänä useissa muissa kirjallisissa teoksissa. 

Toivottavasti viihdyt sivuistoillani ja kohtaamme myös kurssilla tai koulutuksissa. Kaikissa kysymyksissä ja tiedusteluissa ota rohkeasti yhteyttä. Olen täällä sinua varten.

Rakkaudella, Tiia

Anne Slåen, Vieraileva kouluttaja

Kehomielin – seikkailu kehontaitoihin

Lasten ja nuorten joogan opettajakouluttaja Mindfulness-ohjaaja CFM, OTM, kasvatust. yo. Perustaja, Perhejooga

https://www.perhejooga.fi

Kehotietoisuudessa ja kehollisissa menetelmissä hyvinvoinnin tukena on valtavan hieno voima. Tavoitteenani on tuoda kehotietoisuuden sekä lapsille, nuorille ja perheille soveltuvien kehollisten harjoitusten työkaluja mahdollisimman monen ulottuville. Nämä ovat tietoja ja taitoja, joita olisin itse toivonut lapsena ja nuorena saavani oppia.

Toisinaan arjen vikkelä syke vie mennessään niin, että sisäiselle levollisuudelle jää niukasti tilaa. Siinä sivussa unohtuu myös kuunnella kehon viestejä liiaksi kiihtyvästä vauhdista. Vahvistamalla kehotietoisuuttamme ja saadessamme konkreettisia keinoja kehomielemme hyvinvoinnin tukemiseen voimme säädellä kokemaamme kuormitusta, palautua siitä ja voida arjessa paremmin. Ja lisäksi saamme tutustua itseemme ja upeaan kehomieleemme paremmin!

Lasten parissa olen työskennellyt vuodesta 2001. Ensin lukuvuoden ihanan nelosluokan opettajansijaisena ja sen jälkeen oikeustieteellisen opintojen rinnalla pianonsoitonopettajana sekä eripituisia luokan- ja erityisopettajan sijaisuuksia tehden. Yliopistosta valmistumisen jälkeen koukkasin kansainvälisten tehtävien kautta takaisin lasten pariin. Joogaa olen ohjannut lapsille ja aikuisille vuodesta 2014. Nyt olen uudelleen yliopisto-opiskelija, unelmieni opintojen parissa luokanopettajakoulutuksessa kasvatuspsykologian opintosuunnassa.

Joogan ja mindfulnessin parissa olen kouluttautunut laajasti sekä aikuisten että lasten ja nuorten joogan ja tietoisuustaitojen osalta ja tällä hetkellä viimeistelen traumainformoidun joogan (Traumaanpassad yoga och rörelse) opettajaopintoja. Jooga ja mindfulness ovat avanneet minulle tietä hyväksyvään ja hengittävään olemiseen, tähän hetkeen ja omaan itseeni. Niiden myötä olen oppinut kääntämään katsettani suorittamisesta iloon, lopputuloksesta siihen kuuluisaan matkantekoon ja jatkuvaan elämän oppimiseen.

Kaikesta oppimastani ammennan eteenpäin Perhejoogan koulutuksissa (www.perhejooga.fi) sekä Joogakamut – Lasten jooga- ja mindfulness-korttien (www.joogakamut.fi) myötä.

On ilo olla mukananne Kehomielin-matkalla!