fbpx

Kouluttajat

Kurkistus kurssien taakse

Tiia Trogen

Tiia Trogen, pääkouluttaja

Tio
TM
Tietokirjailija
Positive Psychology Practitioner
Ilo olla yhdessä! – positiivisen kasvatuksen menetelmän kehittäjä

En halua aloittaa esittelyäni titteleillä, sillä mielestäni titteleitä tärkeämpää on se, millainen ihminen on niiden takana. Vaikka Cv:ni on monimuotoinen ja pitkä, on vuosien saatossa noussut enemmän merkitykselliseksi se, miten teen itsestäni merkityksellisen toisille ihmisille. Mitkä ovat arvoni, tavoitteeni ja miten sisäinen motivaatio vie minua eteenpäin? Mitä haluan antaa maailmalle ja ympärillä oleville ihmisille? Tähän muutokseen päästääkseen ja sitä ymmärtääkseen on palattava vuoteen 2014, jolloin ensimmäisen kerran tutustuin kunnolla positiiviseen psykologiaan Helsingin yliopistolla.

Elämän merkitys on tehdä itselleen merkityksellisiä asioita siten,
että tekee itsestään merkityksellisen muille ihmisille. – Frank Martela

Tämä luennolla kuulemani Frank Martelan lause lähti ohjaamaan minua kohti positiivisen psykologian opintoja ja niiden oppien käyttämistä kaikkien ihmisten hyväksi. Huomasin pian positiivisen psykologian interventioiden olevan todella monikäyttöisiä ja positiivisen psykologian taitojen tärkeitä jokaisen elämässä. Näitä taitoja meidän tulisi oppia aivan lapsuudestamme asti ja jos emme niitä sieltä saa, niin voimme opetella niitä aikuisena. Halusin kuitenkin, että jokainen voisi oppia näitä taitoja aivan alusta asti ja siksi aloin ensin kehittämään ensimmäisenä kasvatukseen sopivaa mallia. Vuonna 2015 perustin positiivisen kasvatuksen sivuston ja aloin kurssittamaan ja kouluttamaan vanhempia sekä muita kasvattajia tästä aiheesta. Pikkuhiljaa syntyi Ilo olla yhdessä! – positiivisen kasvatuksen menetelmä. Koko ajan mielessäni pyöri myös aikuisen oma kasvu, parisuhde ja työhyvinvointi. Kaikki elämänalueet ja positiivisen psykologian käyttö niiden tukena. Aloin siis kehittelemään luentoja, teemailtoja, kursseja ja koulutuksia näiden asioiden eteenpäin viemiseksi. Vuonna 2016 aloitin aikuisen positiivisen kasvun kurssit ja parisuhdeillat, vähän myöhemmin hyppäsin myös mukaan työhyvinvoinnin alueelle. Omassa työn imussani halusin saada myös muut työn imuun ja tätä kautta voimaan paremmin.

Kaiken yhdistävänä tekijänä on kuitenkin positiivinen psykologia ja sen tuomat ratkaisut näille elämänalueille.

Jos minun pitäisi kuvailla itseäni yhdellä sanalla, sanoisin: Kehittäjä. Olen aina halunnut viedä asioita eteenpäin. Ongelmien parissa kamppailu ja niiden ratkaiseminen on aina ollut minulle mielekästä. Haluan kulkea siellä missä kukaan ei ole kulkenut, mennä alueille jossa voi oppia ja kokea uutta.

Siksi ei olekaan ihme, että luonteenvahvuuksiani ovat vuodesta toiseen olleet: Uteliaisuus, luovuus ja oppimisen ilo. Olen utelias oppimaan kaikkea uutta, riippumatta alasta. Sovellan luovasti kaikkea oppimaani siihen ympäristöön missä toimin ja saan iloa siitä, että voin viedä tiedon myös taitotasolle. Ei vaan oppia asioita vaan laittaa ne myös käytäntöön.

Sen lisäksi, että haluan kehittää asioita ympärilläni olen jatkuvasti kiinnostunut kehittämään omia taitoja, lisäämään tietojani ja laajentamaan osaamistani. Siksi jatkuvasti opiskelen lisää ja käyn jatkuvasti täydennyskoulutuksissa.

Tavoitteeni on olla koko ihmisen elämänkaaren asiantuntija.

Koulutustaustani on monimuotoinen, mutta niitä yhdistää yksi ajatus: Halu auttaa muita.

Lähdin nuorena opiskelemaan teatteri-ilmaisun ohjaajaksi sillä ajatuksella, että halusin auttaa muita nuoria. Olin itse nuorisoteatterin kasvatti. Jo kuitenkin opiskelujen aikana huomasin kaipaavani enemmän ja välivuoden jälkeen hain teologiseen tiedekuntaan, koska ajattelin sitä kautta voivani auttaa muita. Jatkuva itseni kehittäminen vei minut lopulta psykologian opintojen pariin ja sieltä olen löytänyt mielen ja sielun kotini. Näiden kaikkien yhdistelmästä on todella paljon ollut hyötyä siinä, miten ja millä tavoin voin jakaa tarvittavaa tietoa ja opettaa taitoja myös muille.

Olen käynyt myös koko ajan täydennyskoulutuksia eri aloilta. Viimeisin pitkä koulutus oli Joyllan Positive Psychology Practitoner koulutus, josta valmistuin keväällä 2019. Tulevaisuus on myös tiedossa. Keväällä 2020 aloitan skeematerapian opinnot.

Töitä olen tehnyt 13 – vuotiaasta asti, niin kokopäiväisesti kuin aina opiskelujen ohella. Olen aina ollut innostunut kokeilemaan kaikkea, joten siksi cv:stäni löytyy, niin varastomiehen, tarjoilijan kuin opettajan ja esimiehen töitä. Mikään työ ei ole ollut minulle liian pieni tai suuri ja kaikesta olen kerännyt mukaan uusia tietoja ja taitoja.

Unelmani on lisätä ihmisten hyvinvointia. Tavoitteeni on auttaa elämäni aikana mahdollisimman montaa ihmistä kukoistamaan. Siksi olen perustanut positiivinen kasvatus ja positiivinen kasvu sivustot tukemaan ihmisiä ja auttamaan heitä löytämään kukoistuksen ja saavan välineitä niin oman kasvun kuin lasten kasvatuksen, parisuhteen ja työhyvinvoinnin tueksi. Käyn pitämässä koulutuksia, kursseja, luentoja ja teemailtoja ympäri Suomea.

Yksi unelmani toteutuu ensi elokuussa 2020, kun esikoiskirjani positiivinen kasvatus ilmestyy. Kirjasta lisää täältä. Kirjan sivulle

Toivottavasti viihdyt sivuistoillani ja kohtaamme myös kurssilla tai koulutuksissa. Kaikissa kysymyksissä ja tiedusteluissa ota rohkeasti yhteyttä. Olen täällä sinua varten.

Rakkaudella, Tiia

Susanna Posio, vieraileva kouluttaja

Susanna Posio
KM, Positive Psychology Practitioner
yrittäjä, kouluttaja, luennoitsija, puhuja
Kohti kukoistavaa koulua -luoja
Tietokirjailija
Luokanopettaja, yksityisopettaja
Opiskellut henkilöstöjohtamista ja työhyvinvointia

 

“Älä kysy itseltäsi, mitä maailma tarvitsee. Kysy itseltäsi, mikä saa sinut eläväksi. Lähde sitten tekemään sitä.–” – Howard Thurman –

Minulle ihmisten parissa työskentely merkitsee jotain, mikä herättää innostukseni, kasvattaa hyvinvointiani ja synnyttää merkityksen tunnetta. Minulle on aina ollut tärkeää tehdä ihmisten kanssa ja heidän lähellään työtä. Työstäni ja varmasti myös koko tavastani olla ihminen, välittyy aito kiinnostukseni ihmisiä kohtaan. Se on kulkenut mukanani lapsuuden leikeistä tähän päivään. Se on muuttanut muotoaan, kasvanut ja kehittynyt, joutunut välillä antamaan tilaa jollekin muulle, mutta ollut minussa aina.

Tieni opettajaksi alkoi valmistuessani luokanopettajaksi ja kasvatustieteiden maisteriksi syksyllä 2010. Erikoistuin opinnoissani erityispedagogiikkaan, esi- ja alkuopetukseen sekä ympäristötietoon. Kasvatuksen lisäksi suuri kiinnostuksen kohteeni on ollut aina ihmisten väliset suhteet ja vuorovaikutus sekä psykologia. Olen opiskellut Tampereen yliopistossa myös henkilöstöjohtamista ja työhyvinvointia. Tällä hetkellä toteutan innostuksen ja oppimisen ilon luonteenvahvuuksiani suorittaessani työ- ja organisaatiopsykologian opintoja

Koin elämässäni todella suuren mullistuksen sairastuessani vaikeasti uupumukseen muutama vuosi sitten. Sairaus selätti minut lopullisesti syksyllä 2017. Nyt taaksepäin katsoessani, koen vahvasti tuosta alkaneen uuden elämäni. Löysin positiivisen psykologian tieteen ja ryhdyin opiskelemaan sitä. Se vei minut täysin mennessään. Tuo tiede on tarjonnut minulle valtavasti näkökulmia itseni, toimintani ja hyvinvointini tarkasteluun. Koen myös hyvin vahvasti, että haluan jakaa tätä tutkittua tietoa ja taitoa eteenpäin mahdollisimman monelle. Kouluttajana, luennoijana ja puhujana toimiminen onkin avannut upeita mahdollisuuksia positiivisen psykologian eteenpäin viemiseen. Tuntuu hyvin merkitykselliseltä saada tehdä töitä näiden asioiden parissa. Toivon voivani auttaa mahdollisimman monia ihmisiä kulkemaan kohti kukoistavampaa sekä merkityksellisempää elämää. Paras mahdollinen Sinä – Löydetään se yhdessä!

Reetan ja Susanna Posion esikoiskirja “Opettajan hyvinvointikirja – positiivisen psykologian työkaluja työhyvinvoinnin tueksi” ilmestyi tammikuussa 2021

Susannan sivut

 

Miia Vauhkonen, vieraileva kouluttaja

Liikunnanohjaaja (AMK)
Pilates Health -ohjaaja
LCF Life Coach
Mindfulnessohjaaja (CMIF)
Positive Psychology Practitioner

Olen luova, empaattinen ja herkkä. Olen kahden koululaisen ylpeä äiti, yhden miehen rakastava vaimo, äitiyspilateksen kokenut ohjaaja sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lempeä asiantuntija. 

Olen kulkenut pitkän matkan elämääni ohjautuen ulkoa, voiden huonosti ja tehnyt roppakaupalla valintoja vääristä lähtökohdista. Olen etsinyt onnea itseni ulkopuolelta, suorittanut ja ollut hukassa itseltäni.

Tutustuin positiiviseen psykologiaan ensimmäistä kertaa 2013 Valmentamossa opiskellessani Life Coachiksi ja mietin, että nämä taidot minun olisi pitänyt saada käyttööni jo ala-asteella. Niin keskeisiltä positiiviseen psykologiaan pohjaavat harjoitukset vaikuttivat ja niin käänteentekevältä tuntui niiden teoreettinen viitekehys. Nämä tiedot ja taidot tulisi olla meillä jokaisella, jotta voisimme rakentaa kestävää, aitoa hyvinvointia itsestämme käsin, ei ulkopuolelta tulevien ohjeiden mukaan.

Kun 2018 löysin Positiivisen psykologian koulutuksen Joylla:n sivuilla, tuntui kuin jokin olisi syttynyt tuleen sisälläni ja se tuli roihusi koko opintovuoden ajan; niin innostunut olin ihan jokaisesta kukoistuksen kehyksen osa-alueesta ja koko koulutuksen ajan, ja edelleen, ahmin niihin liittyvää kirjallisuutta. 

Minulle on tärkeää elämässäni voida hyvin, voida ilmaista ja toteuttaa itseäni, luoda, ihastella ja tallentaa kauneutta niin usein kuin mahdollista, sekä olla paras mahdollinen äiti lapsilleni eli hyvinvoiva äiti. 

Olen etsinyt hyvinvointia monesta eri suunnasta, karsinut ruokavaliota, pitänyt mehupaastoja treenannut hulluna, koristanut kotia ja itseäni, mutta vasta pysähtymällä itseni ääreen, kuulemalla omat tarpeeni ja kunnioittamalla niitä olen saanut kiinni rauhan tunteesta ja elämän itsensä hyväksymisestä sellaisenaan.

Haluankin työlläni auttaa ihmisiä voimaan hyvin itsensä kanssa; kuulemaan omat tarpeensa, toiveensa ja kunnioittamaan niitä eli myös toimimaan niiden pohjalta. Haluan auttaa ihmisiä pysähtymään, tässä hektisessä suorittamista ihannoivassa yhteiskunnassa ja olemaan edes välillä tekemisen sijaan. Haluan auttaa ihmisiä palaamaan kehoon, hengitykseen ja siihen mitä on juuri nyt, sillä tämä hetki on ainut mitä meillä on, vaikka mieli muuta väittääkin. Haluan opettaa tiedostamaan ja kyseenalaistamaan ajatuksia, sillä ne niin usein vievät meitä harhaan. Haluan auttaa kohtaamaan niitä vaikeitakin tunteita lempeydellä ja luomaan rinnalle miellyttäviä. Haluan auttaa ihmisiä näkemään itsessään kaiken sen hyvän, mikä niin usein jää arvostelun varjoon, ja olemaan itselle ystävällinen. Haluan kulkea rinnalla elämän suurissa muutoksissa ja ohjata yhteyteen oman itsen kanssa. Sillä yhteys itseen on jotain sellaista, minkä varaan ainoastaan kestävä, aito hyvinvointi, onnellisuus tai elämäntyytyväisyys voi minusta rakentua.

Haluan auttaa ihmisiä voimaan paremmin itsensä kanssa ja vahvistaa hyvinvointia pintaa syvemmältä.

Miian sivut

Reetta Yrttiaho, Vieraileva kouluttaja

Kasvatustieteiden maisteri
Sertifioitu Coach
Positive Psychology Practitioner

Olen aina inspiroitunut ihmisistä. Intohimonani on hyvinvoinnin edistäminen niin omassa elämässäni kuin työssäni muiden auttamisessa. Kasvatustieteen koulutus ja yli kymmenen vuoden kokemus opettajan työstä, positiivisen psykologian, valmennuksen sekä työ- ja organisaatiopsykologian opinnot ovat kehittäneet minusta näiden teemojen asiantuntijan. 

Ydinvahvuuksiani ovat innostuneisuus ja toiveikkuus. Ne näkyvät kaikessa tekemisessä. On kuitenkin ollut aikoja, jolloin olen ylisuorittanut näitä vahvuuksia ja uuvuttanut itseni. Vuosia sitten pienten lasten äitinä koin uupumuksen, joka muutti elämäni suunnan. Kokemuksen jälkeen oivalsin, että haluan tehdä yhä enemmän minulle merkityksellisiä asioita. Omien arvojen tarkastelusta, itsemyötätunnosta ja palautumisesta on tullut tärkeitä hyvinvoinnin työkaluja. Olen oppinut tasapainottamaan vahvuuksiani.

Olen omassa elämässä kokenut valmennuksen mullistavan voiman sekä saanut itsetuntemuksen ja elämänhallinnan taitoja positiivisen psykologian työkaluista. Ammennan nykyisessä työssäni kouluttajana ja valmentajana aineksia omasta kokemuksestani sekä matkan varrella kertyneestä asiantuntijuudesta. Valmennuksissani olen läsnä ja lempeästi haastan valmennettavia katsomaan tilanteita uusin silmin. Kouluttajana olen innostuva ja innostava. Rakastan nähdessäni kuulijoiden oivalluslamppujen syttyvän. 

Olen kahden ihanan tytön äiti, graafikko-muusikon vaimo, ikuinen opiskelija. Rakastan kirjoja, metsää, illanviettoja ystävien kanssa, matkustelua perheen kesken, aamukahvia ja joogaa. 

Reetan ja Susanna Posion esikoiskirja “Opettajan hyvinvointikirja – positiivisen psykologian työkaluja työhyvinvoinnin tueksi” ilmestyi tammikuussa 2021

Reetan sivut