Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy
Tornitaso 2 E 29
02120 Espoo
p. 045 144 03 82
tiia@positiivinenkasvatus.fi

Rekisteriasioista vastaava
Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy
Tornitaso 2 E 29
02120 Espoo
p. 045 144 03 82
tiia@positiivinenkasvatus.fi

Henkilörekisterin nimi
Kasvatusneuvoja sivuston asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kasvatusneuvoja -sivuston tarkoituksena on tuottaa verkkokursseja ja materiaaleja aikuisen kasvun ja lapsen kasvatuksen tueksi.

Rekisteröitävät tiedot
Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot
Etunimi
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero
Tilaustiedot

Rekisteröityneet antavat tietonsa ostaessaan verkkotuotteita rekisterinpitäjän nettisivuilla.

Verkkokaupassa asioivan yhteys- ja tilaustiedot tallettuvat sivustolle tilausten tarkistamista, kuittien ja e-tuotteiden lähettämistä, kirjanpitoa ja verkkokurssialustalle kirjautumista varten.

Verkkokaupan asiakkaan pankkiyhteys- ja luottokorttitietoja ei tallenneta vaan maksupalvelusta huolehti palveluntarjoaja Checkout Finland.

Verkkokurssialustana toimii Learndash. Sen kautta kerätään tietoa myös verkkokurssien käyttötiedoista, kuten siitä, mitä kurssiosioita opiskelija on selannut ja milloin. Tietoja käytetään tarvittaessa verkkokurssien kehittämiseen tai opiskelijan edistymisen tukemiseen.

Learndashin oma tietosuojaseloste löytyy täältä: https://www.learndash.com/terms-and-conditions/

Kasvatusneuvoja sivustolla käytetään evästeitä. Evästeet auttavat kohdistamaan palvelut kävijöiden tarpeita paremmin palveleviksi. Sivujen kävijätietoja tilastoidaan Google Analytics-palvelun avulla.

Henkilötietojen luovuttaminen
Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen. Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy, Tornitaso 2 E 29, 02120 Espoo

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.