Kaipaatko

sujuvuutta siirtymiin?

levollisia lepohetkiä?

rauhallista ruokailua?

taitoja vaikeiden tunteiden kohtaamiseen?

vastauksia valehteluun?

tapoja puuttua lapsen lyömiseen?

 

Haluaisitko osata puuttua lapsen ei – toivottuun käyttäytymiseen ratkaisukeskeisesti? Siirtyä jäähyistä ja rangaistuksista lapsen empaattiseen kohtaamiseen ja ratkaisuihin? Tämä kymmenenosainen ratkaisupaketti vastaa näihin. Paketti on tarkoitettu alle kouluikäisen lapsen vanhemmille,  varhaiskasvattajille tai perheiden kanssa työskenteleville kasvatusalan ammattilaisille.

Opit muun muassa 

✨ miten kohdata lapsi positiivisen kasvatuksen viiden askeleen kautta
✨ ymmärtämään lapsen aivojen kasvua ja toimintaa
✨ suhteuttamaan odotuksesi oikeiksi lapsen käyttäytymistä kohtaan
✨ ennakoinnilla vähentämään konfliktitilanteita
✨ rauhoittamaan ruokailuhetket
✨ lisäämään lepohetkien levollisuutta
✨ vahvistamaan lapsen minäpystyvyyttä
✨ herättämään sisäistä motivaatiota osallistamisen avulla
✨ saamaan sujuvuutta siirtymiin
✨ menemään leikkien läpi konfliktitilanteiden
✨ ohjata lasta toivottuun käyttäytymiseen

Näiden lisäksi saat harjoituksia ja materiaaleja kasvatuksen toteuttamiseen.

 

SISÄLTÖ

⭐​ Osa 1: Perustaidot ponnahduslaudaksi

Tässä ensimmäisessä osiossa käymme läpi positiivisen kasvatuksen viisiaskeleisen menetelmän, kuinka puuttua lapsen ei-toivottuun käytökseen. Käymme läpi aivojen toimintaa ja harjoittelemme näiden käyttöä kotona tai lapsiryhmässä.

⭐ Osa 2: Mitä voimme tehdä konfliktitilanteiden vähentämiseksi

Voimme vaikuttaa ennakoivilla toimilla siihen, miten usein ja miten suuria konfliktitilanteita arjessa tulee vastaan. Tarkoitus olisikin luoda niin hyvä yhteys lapseen ja opettaa taitoja ennalta, että konfliktitilanteita ei tulisi niin paljon. Tässä osiossa käymme läpi niitä toimia, mitä voimme tehdä konfliktitilanteiden vähentämiseksi ja niiden keston lyhentämiseksi.

⭐ Osa 3: Palautumisen hetket rauhallisiksi

Syöminen ja nukkuminen ovat tärkeitä palautumisen ja jaksamisen kannalta. Lapsen voi olla kuitenkin vaikea keskittyä syömiseen ja rauhoittua nukkumaan. Tässä osiossa käydään ratkaisuja näihin tilanteisiin. Opimme, kuinka rauhoittaa ruokahetket ja kuinka auttaa lasta rauhoittumaan levon hetkellä.

⭐ Osa 4: Arkirutiinit kantaviksi, siirtymät sujuviksi

Siirtymät ja aikatauluissa pysyminen tuottavat usein vaikeuksia pienen lapsen kanssa. Ne myös stressaavat aikuista. Tässä osiossa käymme läpi niitä ratkaisuja, mitä voimme käyttää näiden tilanteiden saamiseksi sujuviksi.

⭐ Osa 5: Yhdessä tehden yhteistyötä parantaen

Lapsen sisäinen motivaatio herää ja hän oppii parhaiten, kun pääsee itse vaikuttamaan tilanteisiin ja tekemään valintoja. Yhteistyössä asiat myös sujuvat paremmin ja voimme yhdessä päästä ratkaisuihin. Tässä osiossa käymme läpi sisäisen motivaation herättämistä sekä lapsen osallistamista hänen elämänsä asioihin.

⭐ Osa 6: Leikki ja leikillisyys kasvun tukena

Leikki on lapsen kieli. Siksi leikki, leikillisyys, huumori ja myönteiset tunteet ovat hyvä apu tilanteiden ratkaisussa ja uusien taitojen opettelussa. Tässä osiossa käymme läpi näiden keinojen käyttöä taitojen harjoittelussa sekä tilanteen ratkaisussa.

⭐ Osa 7: Vaikeiden tunteiden ja tunnekuohujen ratkaisut

Lapsen voi olla vaikea tunnistaa vaikeita tunteita, saatikka säädellä niitä. Vaikeat tunteet joko ennakoivat konfliktitilanteita tai seuraavat niitä. Siksi niiden kohtaaminen ja käsittely on ensiarvoisen tärkeää. Jos vaikeita tunteita ei käsitellä, ne nousevat uudestaan ja uudestaan, aiheuttaen lisää konfliktitilanteita. Tässä osiossa käsitellään lapsen vaikeiden tunteiden kohtaamista sekä ratkaisuja niihin.

⭐ Osa 8: Ikävät sanat ja satuttavat teot

Haukkuminen, huutelu, nimittely ja erilaiset fyysiset teot, kuten pureminen, lyöminen, repiminen ovat tuttuja monen pienen lapsen toiminnassa. Tämä on täysin luonnollista ja odotettavaa, mutta yhtä tärkeää on se, että puutumme niihin. Tässä osiossa käydään läpi, millä tavoin ja mitä keinoja voimme käyttää tällaisen käyttäytymisen vähentämiseksi.

⭐ Osa 9: Taitoja vahvistaen, vahvuuksiin luottaen

Rangaistukset eivät opeta taitoja, eikä heikkouksia korjaamalla saada parhainta tulosta. Ajattelu- ja ongelmaratkaisutaitojen vahvistaminen auttaa parhaiten ja lapsen vahvuuksiin keskittymällä saamme käyttäytymistä ohjaantumaan hyvään. Tässä osiossa käydään läpi taitojen lisäämistä tukevat ratkaisut.

⭐ Osa 10: Lapsen maailman ymmärtäminen ja hyvään vetäminen

Se miten suhtaudumme lapsen virheisiin ja mihin asioihin keskitymme lapsen toiminnassa, vaikuttaa lapsen motivaatioon ja itsetuntoon. Tässä osiossa käsitellään näihin suhtautumista sekä aikuisen jaksamista sekä voimavaroja.

Kaikille kasvatusneuvoja.fi sivujen kursseilla on myös oma Facebook ryhmä, jossa voi keskustella kurssin aiheista, kysyä kysymyksiä, jakaa omia vinkkejä ja neuvoja.

Olen myös sinun tukenasi koko kurssin ajan. Saat minut kiinni monin eri tavoin ja voit kysyä kaikkea kurssiin ja kasvatukseen liittyvää sähköpostilla, soittaa pulmapuhelimeen soittoaikoina tai laittaa viestiä Facebookin tai Instagramin kautta.

Tämä sopii kaikille kasvattajille, joilla on kotona tai kohtaavat työssään alle kouluikäisiä lapsia.

❤️ Vanhemmille
❤️ Isovanhemmille
❤️ Varhaiskasvattajille
❤️ Kerho-ohjaajille
❤️ Perhetyöntekijöille
❤️ Sosiaalityöntekijöille
❤️ Harrastusohjaajille
❤️ ja kaikille, jotka elämässään kohtaavat lapsia

PALAUTE – KLIKKAA KUVAA NÄHDÄKSESI PALAUTTEEN ISONA

AIKATAULU JA HINTA

Voit aloittaa milloin vain! Saat heti sähköpostiisi tunnukset, jolla pääset suorittamaan paketin osioita omaan tahtiin. Sinulla on kuusi kuukautta (6 kk) käyttöaikaa.

Ratkaisupaketin hinta 39 €

Kurssit yhden (1) henkilön käyttöön.

⭐​ Yhdistykset, koulut, kaupungit ja muut julkishallinnolliset tahot voivat olla yhteydessä asiakaspalvelu@kasvatusneuvoja.fi isomman käyttäjäryhmän lisenssin hankkimiseksi. ⭐

Tarkemmat toimitusehdot luettavissa täältä.

Kaikissa kysymyksissä käänny puoleemme asiakaspalvelu@kasvatusneuvoja.fi tai 045 144 03 82 (arkisin 9-15).