Tunteiden säätely ja kokonaisvaltainen hyvinvointi vaatii oman kehon tuntemista ja tunteiden kokemista kehon kautta.

Vihdoin tarjolla on kahden kasvatusalan ammattilaisen tekemä lapsille ja heidän kasvattajilleen tarkoitettu kurssi kehon ja mielen kohtaamisesta.

❤️ Meidän tavoitteenamme on keho- ja tunnetietoisempi Suomi. ❤️

Siksi olemme luoneet ensimmäisen suomalaisen verkkokurssin kehon ja mielen hyvinvoinnista sinulle, joka haluat tarjota lapselle elämyksellisellä ja kokemuksellisella tavalla tärkeää oppia.

 

 

Lapsen tunteiden säätelyssä on haasteita

Tunteiden säätely tapahtuu mielen ja kehon yhteistyönä. Jos yhteys kehoon on heikko, on tunteiden säätely vaikeaa sekä lapselle että aikuiselle. Tarvitaan lapsentasoista tietoa ja selkeitä harjoituksia, joiden avulla sekä lapsi että aikuinen voi oppia kehon ja mielen yhteydestä ja vahvistaa sitä.

 

Selkeää tietoa kehollisista harjoituksista ei ole

Tietoa kehollisista harjoituksista saattaa löytyä, mutta se on usein hyvin hajanaista. On vaikea löytää selkeää ja luotettavaa kokonaisuutta, jonka avulla opettaa lapselle tarvittavia taitoja. Kehomielin on verkkokurssi, joka tarjoaa sekä valmiiksi jäsennellyn tiedon että konkreettiset harjoitukset, joista saat työkaluja omaan harjoituspakkiisi. Tarinaan sisältyvien harjoitusten myötä harjoittelu tapahtuu kuin itsestään.

 

Sinulla ei vielä ole välineitä lapsen rauhoittumiseen ja palautumisen tukemiseen

Riittävä palautuminen ja rauhoittuminen on yksi tämän ajan suurimmista haasteista. Tarvitsemme palautumisen tueksi konkreettisia välineitä, jotka otamme päivittäiseen käyttöön. Niin vanhempien kuin ammattikasvattajien suunnitteluaika on usein kortilla. Siksi tämä on tehty mahdollisimman valmiiksi, joten suunnitteluaikaa ei juurikaan tarvita. Sen kun laittaa videon pyörimään! Sinulla ei tarvitse olla aiempaa tietoa kehon ja mielen yhteydestä, vaan voit lähteä täysin turvallisin mielin mukaan. Videoiden avulla aikuinen oppii samalla lapsen kanssa. 

 

 

KEHOMIELIN-KURSSI ON LUOTU SINULLE, JOKA HALUAT

 

  tukea lapsen tunnesäätelyä

  opettaa lapselle kehon ja mielen tärkeästä yhteydestä

  löytää lapselle konkreettisia kehollisia harjoituksia

  saada selkeitä välineitä lapsen rauhoittumisen ja palautumisen tukemiseen

– vähentää lapsen stressiä

  löytää ratkaisuja lapsen levottomuuden ja rauhattomuuden hetkiin

 

Kaipaatko ratkaisuja ilman, että olet valmis harjoittelemaan? Siinä tapauksessa emme voi auttaa sinua. Aivan kuten suurin osa muistakin asioista elämässä, ovat tunteiden tunnistaminen ja sääteleminen prosesseja ja taitoja, joita täytyy harjoitella. Sinun ei siis kannata ostaa kurssia, jos et aio katsoa videoita, lukea materiaaleja tai tehdä harjoituksia.

 

 

 

“Ihminen on kokonaisuus, jossa yhdistyvät keho ja mieli. Monista syistä kehon ja mielen voi jäädä heikoksi tai katketa kokonaan. Kun tämä yhteys on ohut, aiheutuu siitä monia ongelmia. Jos mielemme ja kehomme yhteys ei toimi, voi meidän olla vaikea tunnistaa omia tarpeitamme, tunteitamme ja tuntemuksiamme. Kehon ja mielen yhteyttä voi kuitenkin vahvistaa sekä tiedolla että harjoituksilla.”

 

 

Uskomme, että sinäkin kasvattajana haluat tarjota lapselle parasta. Esteenä voi kuitenkin olla se, että

 

   – sinulla ei ole tarpeeksi tietoa kehon vaikutuksista tunteiden säätelyyn.

 – sinun voi olla vaikea tunnistaa lapsen vireystiloja tai et vielä osaa auttaa lasta vireystilojen säätelyssä. 

 – sinulta puuttuvat tarvittavat konkreettiset ja keholliset harjoitukset toimintansa tueksi.

Näihin kompastuskiviin saat Kehomielin-kurssilla apua.

Tällä kurssilla autamme sinua ja lasta oppimaan kehon ja mielen yhteydestä sekä vahvistamaan kehotietoisuutta konkreettisilla harjoituksilla. Saat käyttöösi opit, joka pohjaavat uusimpaan tutkimustietoon, ammatilliseen kokemukseen sekä laajaan ja jatkuvaan jatkokouluttautumiseen.

 Voitte lapsen kanssa yhdessä seurata ketun ja puunhengen tarinaa sekä tehdä harjoituksia heidän kanssaan. Videot, harjoitukset ja tarina yhdistävät positiivisen psykologian, draamapedagogiikan sekä keholliset tietoisuustaitoharjoitukset ja joogaliikkeet. 

Osioiden 1 – 7 videoiden kesto 7 – 12 minuuttia, osa 8 videon kesto 18 minuuttia

 

 

 

Osa 1: Mikä ihmeen kehomieli?

Kettu tapaa Pinja Puunhengen ja pyytää häneltä apua kummalliseen ikävään oloon. Yhdessä ketun kanssa opitte Pinjalta, miten keho ja mieli ovat yhteydessä toisiinsa, miten ajatukset vaikuttavat kehoon ja keho ajatuksiin ja miksi on tärkeää, että kehon ja mielen yhteys toimii.

 

Osa 2: Juuret ja jalat

Terveellä puulla on juuret syvällä maassa, ihmisillä maan päällä, mutta yhtä tärkeää on olla tasapainossa ja kurottautua korkeaksi kuin puu. Puunhenki Pinja opettaa, miten tämä tehdään. Tässä osiossa opitte, miten liike on avuksi kehon tuntemusten aistimisessa ja rauhoittamisessa sekä miten keho on luotu liikkumaan ja olemaan apunamme tunteiden tunnistamisessa.

 

Osa 3: Tunteet

Miten voikaan harmitus tuntua niin pahalta, että sitä haluaa mennä puun taakse piiloon! Onneksi Pinjalla on viisaita neuvoja myös niihin hetkiin, kun tunteet tuntuvat pakahduttavan ja jalatkaan eivät pysy paikallaan. Tässä osiossa opitte, miten vaikeita tunteita on tärkeää kohdata hyväksyen ja lempeästi. Kun tunteet vastaanottaa, ymmärtää niitä helpommin ja pystyy myös säätelemään.

 

Osa 4: Hengitys

Jos hengitys on kuin pomppuinen tie, voi olokin olla aika ikävä. Tunteillamme ja elämämme tapahtumilla on vaikutus koko kehoomme ja hengitykseemme. Hengitys ei ole irrallinen mielestä, vaan hyvin iso osa kaikkia kokemuksiamme. Tässä osiossa opitte, kuinka hengitystä havainnoimalla voi vaikuttaa kehon hyvinvointiin. Miten saada hengitys virtaamaan ja toimimaan kehon rauhoittajana.

 

Osa 5: Ajatukset

Kettu tuntee, että ajatukset painavat hänet ihan lysyyn ja jalatkin vain raahaavat maata. Onneksi Pinja osaa selittää, miten ajatukset vaikuttavat kehoomme ja sen vireystilaan. Tässä osiossa opitte, miten ajatukset vaikuttavat kehoon ja toisinpäin. Miten kehon harjoituksilla voi vaikuttaa ajatuksiin ja mitä muuttuneet ajatukset vaikuttavat kehoon.

 

Osa 6: Stressi

Trenssi, strenssi, sessi vai mikä se nyt olikaan? Kyllähän kettu tietää, mitä isot ketut puhuvat – vai tietääkö? Onneksi Pinja tietää, mistä on kyse ja osaa kertoa ketulle, mitä on hyvä stressi ja mitä paha stressi ja mitä niille voi tehdä. Tässä osiossa opitte, mitä on stressi ja miten positiivinen stressi muuttuu negatiiviseksi. Millä tavoin voimme estää liian kuormituksen ja pysyä hyvässä vireessä.

 

Osa 7: Lepo

Voi ikävä! Pitääkö sitä nyt levätä kesken päivää, vaikka kettu ei todellakaan halua. Mutta onneksi lepoa on monenlaista. Tärkeää on monta kertaa päivässä pysähtyä hetkiseksi. Tässä osiossa opitte oppivat, miten lepo vaikuttaa kehoon ja miten ottaa pienet lepohetket osaksi jokaista päivää. Näin annamme keholle mahdollisuuden irtautua hektisestä kierteestä ja pysähtyä hetkeksi.

 

Osa 8: Kehomielin-satu

Lopuksi on hyvä käydä läpi, että mitä kaikkea sitä onkaan oppinut. Lähdemme vielä tapaamaan kaikkia metsän eläimiä ja opetamme sekä kertaamme jo opittuja asioita. Tässä osiossa kaikki punoutuu yhteen ja pääsette kertaamaan jo opittuja taitoja sekä näyttämään oman osaamisenne. Nyt on aika nauttia kaikesta siitä mitä on oppinut. Onpa ihanaa, kun keho on tullut niin tutuksi ja on oppinut paljon uusia asioita!

 

 

Kehotietoisuuden vahvistaminen on minkä tahansa uuden taidon opettelemista: se etenee uudesta tiedosta harjoittelun kautta kohti taitamista.

 

  1. Opimme ymmärtämään, miten keho ja mieli ovat yhteydessä toisiinsa ja miksi tämä yhteys on niin tärkeä: miten ajatukset vaikuttavat kehoomme ja kehomme ajatuksiimme, miten kehomme ja tunteet liittyvät toisiinsa ja miten kehomme vireystila vaikuttaa siihen, mitä teemme ja miten olemme ja käyttäydymme.
  2. Teemme konkreettisia harjoituksia, jotka vahvistavat yhteyttä kehoon ja tukevat tunteiden, käyttäytymisen ja vireystilan säätelyä.
  3. Ylläpidämme oppimaamme ja pystymme käyttämään oppimiamme taitoja arjessa silloinkin, kun eteen tulee haastavia tilanteita.

 

Tällä kurssilla saat sekä tarvittavat tiedot että harjoitukset ammattilaisten kokoamana ja pääset heti harjoittelemaan yhdessä lasten kanssa. 

KEHOMIELIN-KURSSILLA SAAT

  Konkreettisia ja näkyviä hyötyjä arkeesi lasten kanssa kotona tai työssä.

  Kun seuraavan kerran lapsi on levoton, jännittynyt, vihainen tai nousee muu vaikea tunne, osaat olla hänen apunaan ja myös hänellä itsellään on välineitä tunteiden säätelyyn.

  Osaat tulkita lapsen kehollisia viestejä ja vastata lapsen kehollisiin tarpeisiin. Osaat päätellä ei toivotun käytöksen takana olevan kehollisen tarpeen ja hoitaa tilanteen ratkaisukeskeisesti.

  Osaat opettaa lapselle, kuinka kuunnella omaa kehoaan ja näin säädellä omia ajatuksia, tunteita ja toimintaa.

  Voit sanoa hyvästit niille hetkille, kun seisot neuvottomana lapsen vieressä, miettien miten saada hänet rauhoittumaan.

  Et joudu kahlaamaan läpi valtavaa määrää tietoa. Olemme koonneet keskeisimmän tiedon sinulle valmiiksi ymmärrettävään muotoon.

 

Yksi kasvatusneuvojan käynti maksaa 75 euroa ja sen aikana ehditään käsitellä vain yhtä aihetta. Kurssin aikana käymme läpi enemmän asiaa kuin kahdeksan kasvatusneuvojakäynnin aikana on tyypillisesti mahdollista käsitellä.

Perheille kehomielin! – kurssin hinta on  99 euroa (sis.alv 24 %)

Ammattilaisten kurssin on 129 euroa (sis.alv 24 %)

(Ammattilaisten versio sisältää kasvatusalan ammattilaisen tarvitsemaa tietoa, lapsiryhmään sopivia harjoituksia sekä oikeuden käyttää videoita ja harjoituksia lapsiryhmässä.) 

Saat tällä 3 vuoden (36 kk) käyttöajan. Videot ovat nähtävillä Vimeossa ja infotekstit voit ladata itsellesi pdf:nä.  Voit katsoa tänä aikana videoita kuinka paljon haluat. Infotekstit ja harjoitukset jäävät sinun käyttöösi kokonaan.

HUOM! Jos haluat käyttöoikeudet useammalle kasvattajalle, koko päiväkodille tai koululle, ota yhteyttä asiakaspalvelu@kasvatusneuvoja.fi.

 

Palautteita

“Olen käyttänyt Kehomielin! – kurssin videoita ja harjoituksia kotona leikki-ikäisten lasteni kanssa sekä työssäni erityisluokanopettajana 11-12-vuotiaiden lasten kanssa. Alle kolmevuotias lapseni on seurannut videoita lähinnä sylissäni ja olemme yhdessä tehneet harjoituksia silloin, kun se on lapsestani tuntunut hyvältä. Nuorempi lapseni laulaa useasti kurssin hellyyttävää tunnuslaulua: “Pinja ja Kettu aikamoinen pari.” Luokassa olemme viikoittain harjoitelleet kehon ja mielen yhteyttä katsomalla videon ja tekemällä siihen liittyviä harjoituksia. Videot ovat toimineet hyvinä keskustelun avauksina jakaessamme tärkeitä tunteisiin ja kehomieleen liittyviä kokemuksia. Osa oppilaista on lähtenyt harjoituksiin mukaan ja osa on välillä valinnut seurata harjoitusta tekemättä (ulkoisesti) mitään. Tämä on minusta täysin luvallista. Kokoamme videoissa tulleita vinkkejä luokan seinällä olevaan isoon paperiin, jotta asiat pysyvät meillä kaikilla muistissa ja pikkuhiljaa toivottavasti tulisivat yhä enemmän käyttöön myös arjen tuoksinassa. En ole aiemmin törmännyt näin kattavaan materiaaliin, jossa perehdytään syvällisesti (mutta lapsen kehitystason huomioiden) kehon ja mielen yhteyteen. Pidän arvokkaana sitä, että harjoituksissa on mukana konkreettisia työkaluja lapsille ja myös meille aikuisille.” 

Erityisluokanopettaja

“Kehomielin-kurssilla Anne ja Tiia – tai oikeastaan kettu ja Pinja Puunhenki – johdattavat jokaisen lapsiperheen kannalta tärkeälle retkelle. Uteliasuus herää heti kurssin alussa, kun Kehomielen merkitystä avataan. 

Kurssin rakenne on erittäin toimiva : jokaiseen osaan liittyy kirjallinen tietopaketti sekä video, jolla kettu ja Pinja Puunhenki seikkailevat. Kirjallinen osio tarjoaa aikuiselle mahdollisuuden tutustua aiheeseen etukäteen. Tekstit ovat informatiivisia, mutta selkeästi ja helposti luettavia. Niissä esitetään myös huomioita, joiden avulla videoharjotteiden tekeminen luonnistuu parhaiten. Itse myös palasin teksteihin useamman kerran kurssin aikana.

Videoissa kettu ja Pinja Puunhenki keskustelevat kehomielestä lapselle sopivalla ja havainnoillistavalla tavalla. Ketun kokemukset ovat helposti lapsille samaistuttavia. Videoilla esitettävät harjoitteet ovat kaikille sopivia. Harjoitteet on myös hauskalla tavalla sidottu luontoon ja eläimiin, jolloin harjoitteesta tulee  tarinallinen. 

Kettu ja Pinja Puunhenki opastavat lapsia konkreettisesti kertoen minkälaisiin tilanteisiin harjoitteet sopivat. Näin lapsi voi tavoittaa ymmärryksen siitä, milloin harjoitetta voi arjessa tehdä. Harjoitteet sopivat erinomaisesti myös aikuisille! Jokaisen aikuisen kannattaa opetella esimerkiksi Shhh-tekniikka, välillä katsoa ympärilleen ja tiukan paikan tullen tehdä puunhenkien tanssi.  Näiden harjoitteiden avulla arkiset haasteet voivat yllättäen helpottaa.

Kurssin punaisena lankana kulkee ajatus, että kehomieli sopii ja kuuluu kaikille. Kehomieleen tutustuminen ei ole vaativaa tai monimutkaista ketun ja Pinja Puunhengen kannustavassa ja positiivisessa opastuksessa. Kurssi tarjoaa käytännön vinkkejä lapsen keho- ja tunnetaitojen tukemiseen.

Olen itse perehtynyt teemaan  jonkin verran, mutta tämän kurssin myötä huomasin miten yksinkertaisista asioista voi olla kyse paremman kehomielen saavuttamiseksi. Ja ennen kaikkea ilahduin siitä, että kettu ja  Pinja Puunhenki löysivät oikeat sanat kertoessaan siitä lapselleni. Ketun kertoessa olostaan, näin lapseni kasvoista, että hän tiesi mistä kettu puhuu”

Sosiaalityöntekijä YTM

Tiia Trogen

Tio, TM, kasvatuskouluttaja, kasvatuskirjailija, lasten tunne- ja tietoisuustaito-ohjaaja sekä hengityskouluohjaaja

Anne Slåen

lasten ja nuorten joogan opettajakouluttaja,
Mindfulness-ohjaaja CFM, OTM, kasvatust. yo.
perustaja, Perhejooga

 

Tee tilaus nyt, niin saat heti sähköpostiisi tunnukset. Tunnuksilla pääset heti kirjautumaan ja tutustumaan kurssialustaan. 

Heti kun näemme tilauksesi, lähetämme sinulle kurssikirjeen, jossa paketin käyttöohjeet.