Info

Mitä etsitkään,

vastaus löytyy täältä

Mitä on positiivinen psykologia?

Positiivinen psykologia on perinteisen psykologian rinnalle syntynyt tieteenhaara, jossa tutkimuksen kohteena on subjektiivinen hyvinvointi, tuttavallisemmin onnellisuus. Positiivisessa psykologiassa keskitytään muun muassa ihmisen voimavaroihin, vahvuuksiin, myönteiseen ajatteluun ja resilienssin kehittymiseen. Positiivinen psykologia tutkii sitä, mikä meissä on toimivaa ja miten voisimme lisätä sitä.

Mitä on positiivinen pedagogiikka?

Positiivinen pedagogiikka on pedagoginen suuntaus, joka juontaa juurensa positiiviseen psykologiaan. Se perustuu käsitykseen lapsesta aktiivisena toimijana ja merkitysten rakentajana. Se nostaa keskiöön lasten osallisuuden, vahvuudet ja myönteiset tunteet. Sen tavoitteena
mahdollistaa yksilön ja yhteisön kokonaisvaltaisen kukoistuksen.

 

Mitä on positiivinen kasvatus?

Positiivinen kasvatus on rakkauspohjainen kasvatusmenetelmä, jonka tavoitteena on lapsen sekä kasvattajan kokonaisvaltainen kukoistus. Kasvatusmenetelmän pohjana on positiivinen psykologia ja positive discipline malli lapsen empaattisesta kohtaamisesta. Tarkoituksena lisätä lapsen ja aikuisen yhteyttä, opettaa hyvinvointi- sekä tunnetaitoja, jotta yhteinen matka kohti tavoitetta sujuu molemminpuolisen ilon kautta.

 

Mikä on kukoistus?

Kukoistus on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sen pohjana on kolme eri aluetta.

Ensimmäinen on emotionaalinen hyvinvointi. Tämä tarkoittaa, että elämässä on myönteisten ja vaikeiden tunteiden sopiva balanssi. Ihminen on tyytyväinen elämään monella eri osa-alueella ja hänellä on kyky selvitä elämän vastoinkäymisistä.

Toinen on sosiaalinen hyvinvointi. Ihmisellä on kokemus arvostuksesta ja ryhmään kuulumisesta. Hän hyväksyy erilaisia ihmisiä ja kokee, että hänen toiminnallaan on merkitystä ryhmälle ja hänen elämässään on myönteisiä ja merkityksellisiä ihmissuhteita.

Kolmas alue on psykologinen hyvinvointi. Ihminen hyväksyy itsensä ja tuntee omat vahvuutensa. Hän uskaltaa mennä kohti haasteita ja toteuttaa omaa potentiaaliasi. Hän tuntee, että hänen elämällään on merkitystä ja kokee itsenäisyyttä ja voi elää arvojensa mukaista elämää.

Miksi juuri positiivinen psykologia?

Mielestäni positiivisessa psykologiassa parasta on sen monipuolisuus. Se sopii ihmisen eri ikävaiheisiin, elämäntilanteisiin ja haasteisiin. Positiivisen psykologian taidoilla voit vahvistaa omaa mielen ja kehon hyvinvointia sekä vahvistaa myös tulevia haasteita varten.

Lisää tietoa positiivisesta psykologista löytyy muun muassa Suomen positiivisen psykologian yhdistyksen sivuilta https://www.sppy.fi.

Onko mielessäsi kysymys, mihin et saanut vastausta? Laita viestiä asiakaspalvelu@kasvatusneuvoja.fi, niin vastaamme kysymykseesi mahdollisimman pian.