Tunnistatko itsesi näistä?

Haluaisit vahvistaa hyvinvointiasi arjessa tai työssä, mutta et oikein tiedä mistä aloittaa tai ylipäätänsä mikä olisi paras tapa vahvistaa juuri sinun hyvinvointia.

Meidän voi itse olla vaikea nähdä, mistä aloittaa tai ylipäätänsä mikä kohta arjesta tai työstä kaipaisi muutosta. Tässä kurssissa käydään kokonaisvaltaisesti läpi hyvinvointiin vaikuttavat asiat, jotta saat kokonaiskuvan omasta hyvinvoinnista ja mitkä olisivat paras apu juuri sinun hyvinvointisi tueksi.

Sinulla on kiireinen aikataulu tai elät ruuhkavuosia ja sinusta tuntuu, että ei ole aikaa palautua, purkaa kuormitusta tai vahvistaa hyvinvointiasi.

Pienilläkin muutoksilla tai teoilla voi olla suuri vaikutus hyvinvointiimme. Arjessa ja työssä voi olla myös niin sanottuja aikasyöppöjä, jotka karsimalla huomaamme löytävämme tilaa niille asioille, jotka parantavat hyvinvointiamme. Meillä on aikaa pysähtyä oman itsemme äärelle ja käyttää hyvinvointia vahvistavia keinoja. Monet kurssin harjoitukset voi helposti ottaa osaksi kiireistäkin arkea.

Jäät usein vatvomaan huoliajatuksia ja kaipaat välineitä vaikeiden tunteiden sekä vastoinkäymisten käsittelemiseen. 

Monet meistä tämän sukupolven aikuisista ei ole saanut tunnetaito opetusta lapsuudessa. Joudumme opettelemaan näitä taitoja aikuisuudessa. Meidän ei kuitenkaan tarvitse tehdä sitä ilman tukea. Tällä kurssilla käsitellään aikuisen tunnetaitoja ja annetaan apuja niiden kehittämiseen. Tänä aikana myös yksi taito mitä kovasti tarvitsemme on epävarmuuden sietokyky. Miten turvan tunteemme säilyy ja voimme hyvin, vaikka ympärillä ja maailmalla tapahtuu ikäviä asioita. Myös tähän saa vastauksen tältä kurssilta. 

Tai tunnet voivasi ihan ok, mutta haluaisit vielä enemmän välineitä oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Voit tulla kurssille hakemaan myös uusia välineitä arkeesi tai työhösi hyvinvointisi tueksi. Kurssin välinein voit syventää itsetuntemustasi ja harjoituksilla lisätä jokapäiväisiä voimavaroja.

 

 

Tänä epävarmuuden ja muutoksien aikana kannattaa panostaa omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen. Sinun hyvinvointisi on lapsen hyvinvoinnin pohja, joten omasta hyvinvoinnista huolehtiminen auttaa myös lasta. 

Ilo olla minä! – kasvattajan hyvinvointi ja positiivinen kasvu verkkokurssi tarjoaa voimavaroja arkeen ja työhön sekä välineitä oman itsetuntemuksen syventämiseen.

Tämä monimenetelmällinen kurssi yhdistää niin kehon kuin mielen hyvinvoinnin ja saat välineitä itsesi kokonaisvaltaiseen hoitamiseen.

Tällä verkkokurssilla on tarkoitus tarkastella ja parantaa omaa elämää niin toiminnan, ajatusten ja kehon sekä mielen tasolla. En lupaa, että kaikki muutos tapahtuu kuudessa viikossa, mutta voin luvata, että kuuden viikon aikana saat kaiken tarjoamani materiaalin oman hyvinvoinnin lisäämiseen ja voimavarojen vahvistamiseen.

Tällä hyvinvoinnin matkallasi voit edetä omaan tahtiin, oman sisäisen aikataulusi mukaisesti. Materiaalit avautuvat viikon välein, mutta voit siirtyä materiaalissa eteenpäin sitten kun siltä tuntuu. Hyvinvointia ei voi hoputtaa ja kurssin ei ole tarkoitus olla suoritus, vaan apu elämääsi. Kurssilla on reilusti käyttöaikaa vuoden (12kk) verran, joten voit ottaa vaikka kaksi kuukautta yhden osion materiaalin läpikäyntiin. Siirryt seuraavaan osioon, kun sinusta tuntuu, että on sen aika.

Elämäntilanteet ovat erilaisia ja voivat muuttua yhtäkkisesti, siksi haluan antaa sinulle tarpeeksi aikaa käydä rauhassa kaikki materiaali läpi.

 

Kurssin jälkeen…

✅ tunnet positiivisen kasvattajan hyvinvoinnin malli
✅ sinulla on kokonaisvaltaisia keinoja pitää huolta hyvinvoinnistasi
✅ ymmärrät hengityksen vaikutukset kehon hyvinvointiin ja osaat hyödyntää hengitystä oman palautumisen tukena
✅ osaat säädellä voimavarojasi kestämään koko päivän
✅ osaat tunnistaa oman vireystilasi ja säädellä sitä
✅ pystyt paremmin tunnistamaan ja säätelemään tunteitasi
✅ tunnet merkityksellisyyden eri osa-alueet
✅ osaat suhtautua itseesi myötätuntoisesti ja vähentää vaativuutta itseäsi kohtaan

Osio 1: Toiveikkaana turvassa

Kurssi alkaa pysähtymisestä itsensä äärelle. Usein kiireessä ja paineiden alla ohitamme kehomme viestit ja hermostomme ylivirittyy tai tipahdamme alivireyteen. Saatamme toimia selviytymistilassa, joka uuvuttaa. Selviytymistila lisää usein turvattomuuden tunnetta ja voimat palaavat, kun saamme rauhoitettua kehomme.

Hyvinvoinnin mittarit – Selviytymistilasta elämästä nauttimiseen – Sisäisen turvan vahvistus – Vireystilan optimointi – Hyvän kasvatus- Rajaa ja vahvista- Harjoituskirja osa 1

Osio 2: Elämämme kivikot ja karikot

Toisella viikolla kartoitamme niitä esteitä, jotka voivat toimia hyvinvointimme esteenä. Esteet voivat löytyä meistä itsestämme. Meidän mielestämme, ajatusmalleista, kehostamme tai tavoistamme.

Aikuisena olemme siirtyneet oppimisesta uudelleen oppimisen tilaan. Kun haluamme muutosta, meidän täytyy samalla purkaa vanhoja, toimimattomia ajatus- sekä toimintamalleja, jotta voimme ottaa uusia toimivampia ja sopivampia käyttöön.

Menneisyys tulevaisuuden kompassina – Haitalliset ajatusmallit – Itsekriittisyys ja suorituskeskeisyys – Lapsuus voimavaraksi – Kasvun asenteen kasvatus – Tapojen muutos – Harjoituskirja osa 2

Osio 3: Vahvuudet ja voimavarat

Jokainen meistä on erilainen sekoitus vahvuuksia ja taitoja. Meitä ohjaavat intressimme ja intohimomme. Näiden käytön mahdollistavat resurssimme tai rajoittavat niiden puute. Voimme lisätä vahvuuksien käyttöä ja näin vahvistaa hyvinvointiamme. Voimme vahvistaa myös resilienssiämme eli toipumiskykyä. Tällä viikolla lähdemme selvittämään ja ottamaan käyttöön vahvuutemme sekä valjastamaan voimavaramme.

Voimaa vahvuuksista – Innostus ohjaa – Sinnittelystä flow:hon – Oman trampoliinin vahvistus – Sosiaaliset suhteet voimavarana – Harjoituskirja osa 3

Osio 4: Tunneälyistä elämää

Monet meistä aikuisista ovat jääneet vaille tunnetaitojen opetusta lapsuudessa. Joudumme itse opettelemaan näitä taitoja samalla kun opetamme taitoja lapsille. Tunnetaitoja voi kuitenkin opetella missä iässä tahansa. Tunteet ovat kehollisia ja käsittelemättä ne jäävät kehoomme. Tunteiden kokonaisvaltainen käsittely vähentää kuormitusta ja lisää hyvinvointia.

Aikuisen tunnetaidot: Haasteet ja mahdollisuudet – Tunteiden ajattelusta tunteiden tuntemiseen – Tunnetaidot hyvinvoinnin edistäjänä – Viisi askelta tunnetaitoihin- Emotionaalisen kuormituksen kevennys – Harjoituskirja osa 4

Osio 5: Merkityksellisyyden voima

Onnellisuuden jatkuva tavoittelu voi vähentää elämäntyytyväisyyttä, mutta merkityksellisen elämän sivutuotteena  tulee onnellisuus. Siksi kannattaa lisätä oman elämän merkityksellisyyttä ja sitä kautta myös onnellisuus lisääntyy.

Onnellisuuden muodot – Merkityksellisyyden nelikenttä – Arjen merkityksellisyys – Työn merkityksellisyys – Merkityksellisyys ja arvot – Harjoituskirja osa 5

Osio 6: Sujuva arki, riittävä palautuminen

Hyvinvointia tukevat tavat ja rutiinit ovat tärkeä osa arkea ja työtä. Pienet päivittäiset teot oman hyvinvoinnin tukemiseksi tekevät suurimman muutoksen. 

Jaksa paremmin läpi koko päivän – Palautuminen, irtaantuminen ja keskittyminen – Aikasyöpöt ja niiden välttäminen – Toimiva arkiympyrä – Positiivinen kasvu voimavarana – Matkalla iloon – Harjoituskirja osa 6

Bonusmateriaali

Saat kaiken tämän lisäksi kolme äänitettä, joilla pääset kolmelle äänielämykselle. Elämyksen teemoja on kolme: Virkistävä, rauhoittava ja toiveikkuutta lisäävä.

Äänielämyksessä käytetään ääntä ja tarinaa omien ajatusten ja tunteiden ohjaamisessa.

HARJOITUSKIRJA

Jokaiseen osioon kuuluu oma harjoituskirja. Saat kuusiosaisen harjoituskirjan, jossa yhteensä 101 sivua.

Kurssi tarjoaa paljon myös tehtäviä ja harjoituksia, joista voit valita itsellesi sopivimmat.

Kurssin teoriasisältö on videoina, äänitteinä ja teksteinä. Voit siis valita itsellesi sopivan tavan käydä kurssia läpi. Voit katsoa videon, jossa visuaalisten diojen ja minun kertomanani pääset kurssin teemojen äärelle. Voit kuunnella sisällön äänitteenä vaikka lenkillä käydessä tai lukea tekstin omassa rauhassa.

Harjoituksissa on valinnanvaraa. Käytän monimenetelmällisiä keinoja, joissa löytyy niin kirjoitustehtäviä kuin taide- ja draamamenetelmiä oppimisen tukena ja erityisesti sinun hyvinvoinnin lisäämiseksi. Voit valita sinulle sopivat harjoitukset tai tehdä kaikki. 

Vaikka kurssilla on läpikäyntiaikaa vuoden verran, niin tekstit ja harjoitukset ovat koottu kurssin loppuun pdf-tiedostoiksi, joten ne jäävät sinulle käyttöajan jälkeenkin sekä bonusmateriaalina olevat äänitteet.

Usein mukaanlähtöämme voi estää erilaiset huolet ja pelot. Toivon, että näillä vastauksilla voin madaltaa askelta lähteä kurssille mukaan.

Pelkäät, että kurssi kuormittaa enemmän jo kiireistä arkea.

Ymmärrän tämän huolen hyvin. Itse mietin aivan samalla tavalla, kun katselen koulutuksia tai kursseja, joita haluan käydä. Usein valitsen sellaiset kurssit, joita voi käydä omatahtisesti, koska silloin voin itse muokata aikatauluja. Olen myös tämän kurssin rakentanut niin, että se alkaa voimavarojen palauttamisesta. Vahvistamme turvan tunnetta, viritämme kehon hyvään oloon ja mielemme oppimiseen. Vasta sen jälkeen lähdemme syvemmälle aiheeseen. Voit viipya ensimmäisessä osiossa niin kauan kun tunnet, että jaksat mennä syvemmälle.

Pelkäät, että et ehdi käydä kurssia ja rahat menevät hukkaan.

Tiedän, että vanhempien ja muiden kasvattajien aikataulut saattavat olla hyvin kiireisiä. Siksi  olen jakanut kurssin pieniin palasiin. Ihan 10-15 minuuttia päivässä riittää. Pystyisitkö sinä antamaan viikosta 15 minuuttia itsellesi? Sen enempää tämän kurssin läpikäyminen ei tarvitse ja jos käytät koko vuoden läpikäyntiajan, voit edetä vielä pienemmissä palasissa.. 

Pelkäät, että et osaa käyttää verkkokurssialustaa, koska et mahdollisesti aiemmin ole ollut verkkokursseilla.

Kurssi on rakennettu helppokäyttöiselle Learndash alustalle ja saat aluksi käyttöohjeet kurssisivulle kirjautumiseen. Olen myös sinun tukenasi. Voit soittaa minulle ja voimme askel askeleelta käydä läpi kurssille kirjautumisesta aina kurssin läpikäyntiin asti.

Jäikö jokin vaivaamaan mieltäsi? Laita viestiä asiakaspalvelu@kasvatusneuvoja.fi, niin vastaan sinulle.

KOULUTTAJA

Kurssin kouluttajana toimii Tiia Trogen.

Olen kirjoittanut lasten positiivisesta kasvattamisesta. Positiivinen kasvatus (2021), Ilo olla yhdessä! – positiivisen vanhemmuuden voima (2021) sekä tulossa tunnetaidoista Tunteita päästä varpaisiin — Kehotietoisuus lapsen ja aikuisen tunnetaitojen tukena (2022) sekä Lempeän kasvattajan opas – Aikuisen itsesäätely ja itsemyötätunto (2022).

Koulutukseltani olen Tio, TM, positiivisen psykologian asiantuntija ja kasvatuskouluttaja. Olen myös lasten tunne- ja tietoisuustaito-ohjaaja toimiva perhe – ohjaaja, Tilli Toukka – lasten eroryhmä – ohjaaja sekä muksuoppi ohjaaja. Olen käynyt skeematerapian opinnot sekä hengityskoulun, joten voin käsitellä myös ihmisten tunnelukkoja ja toimia hengitysohjaajana.

Olen sinun tukenasi koko kurssin ajan. Saat minut kiinni monin eri tavoin ja voit kysyä kaikkea kurssiin ja kasvatukseen liittyvää sähköpostilla, soittaa pulmapuhelimeen soittoaikoina tai laittaa viestiä Facebookin tai Instagramin kautta.

KURSSILAISTEN EDUT

 Pääsevät mukaan facebookin positiivisen kasvattajat ryhmään, jossa voit keskustella kurssin aiheista, kysyä kysymyksiä, jakaa omia vinkkejä ja neuvoja

 Voivat soittaa maksutta kaksi kertaa viikossa päivystävään positiivisen kasvatuksen pulmapuhelimeen

AIKATAULU

Kurssi poistuu valikoimasta syksyn 2023 jälkeen. Nyt viimeinen mahdollisuus osallistua!

Kurssille avoin ilmoittautuminen 12.8.2023 – 31.12.2023. Käyttöaika kaikille syksyn aikana osallistuville 31.12.2024 asti.

Mitä aiemmin lähdet mukaan, sitä enemmän sinulla on aikaa suorittaa kurssia!

HINTA

Normaalihinta on 129 € (sis. alv 24%).

Nyt poistohintaan 59 € syksyn 2023 ajan. Kurssille mahdollisuus ilmoittautua 31.12.2023 asti.

Viikonlopun ajan (pe-su) 24.11. – 26.11.2023 erikoisetuhintaan 39 €!

Yhdistykset, koulut, kaupungit ja muut julkishallinnolliset tahot voivat olla yhteydessä asiakaspalvelu@kasvatusneuvoja.fi isomman käyttäjäryhmän lisenssin hankkimiseksi.

Tarkemmat toimitusehdot luettavissa täältä.

Kaikissa kysymyksissä käänny puoleemme asiakaspalvelu@kasvatusneuvoja.fi tai 045 144 03 82 (arkisin 9-15).

Tutustu kurssiin katsomalla tervetuloa diat!